Colná razia v Trnavskom kraji vyniesla 5 120 €

7. 9. 2016Všetky novinky

Colníci Colného úradu Trnava si posvietili na reštaurácie, kaviarne, predajcov zmrzliny a pohostinstvá. Kontrolnú akciu zameranú na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice vykonali u 55 predajcov v celom Trnavskom kraji,
pričom u 26 z nich zistili nedodržiavanie zákona. Colníci za tieto porušenia udelili pokuty v celkovej výške 5 120 €. V štyroch prípadoch išlo o opakované porušenie zákona a v jednom prípade bol okrem pokuty podnikateľovi uložený aj zákaz predávať tovar.

Na základe skúseností z predchádzajúceho obdobia a po pretrvávajúcich a opakujúcich sa zisteniach porušenia zákona budú zo strany trnavských colníkov vykonávané intenzívne kontroly aj počas nasledujúcich týždňov.

Colná razia v Trnavskom kraji vyniesla 5 120 €