Taxikári dostali pokutu 1 650 €

12.07.2016Všetky novinky

Colníci colného úradu Prešov vykonali dňa 29.06.2016 vo svojom regióne kontrolnú akciu pod názvom "taxíky", zameranú na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zo strany taxislužieb. Colníci vykonali 6 kontrol, pričom nedodržiavanie zákona zistili až v piatich prípadoch. Za tieto porušenia udelili pokuty vo výške 1 650 €.

Cieľom kontroly bolo zistiť, či taxikári riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov a či im následne vydávajú pokladničný doklad (resp. potvrdenie o zaplatenom cestovnom), ktorý spĺňa náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Kontroly vykonali v rovnakom čase v troch mestách v rámci svojho územného obvodu. Zo šiestich taxikárov zaevidoval tržbu a vydal doklad o prijatej platbe len jeden z nich. Porušenia zákona v prípade tejto kontrolnej akcie tak dosiahlo hodnotu 83 %.

Taxikári dostali pokutu 1 650 €