Virtuálna pokladnica bez ďalšieho obmedzenia

05.02.2018Všetky novinky

Ďalšia výhoda pre používateľov VRP

Niektorých podnikateľov od používania virtuálnej registračnej pokladnice odrádzalo obmedzenie, keď na jednom predajnom mieste mohli mať zaregistrovanú len jednu virtuálnu pokladnicu (§ 4a ods.1 zákona č. 289/2008 Z.z. platného do 31.12.2017) .

Novelou zákona platnou od 1.1.2018 sa toto obmedzenie zrušilo. Na predajné miesto si môžete zaregistrovať neobmedzený počet virtuálnych registračných pokladníc.

Virtuálna pokladnica bez ďalšieho obmedzenia