Neplatná kniha ERP

14.06.2016Všetky novinky

Skontrolujte si či máte platnú knihu elektronickej registračnej pokladnice. Novelami zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice č. 289/2008 Z. z. sa postupne zmenil aj obsah knihy ERP. Pozrite si vzor čo má táto kniha obsahovať. Zmenený alebo doplnený text je vyznačený červenou farbou. Ak vaša kniha pokladnice tieto údaje neobsahuje môžete ju používať aj naďalej s tým, že zmeny ustanovené zákonom dopíšete na každú stranu ručne. Text ktorý je v starej knihe pokladnice naviac preškrtnite.

Chyby pri dopisovaní údajov do knihy ERP

  • Dopisujete len popisky jednotlivých buniek a nie údaje.
  • Chýbajúce časti dopisujete v celej knihe pokladnice na každej strane.
  • Na stranách "Záznamy servisnej organizácie" v časti "Dátum zistenia poškodenej plomby…" prečiarknite "akreditovanou osobou"

Neplatná kniha ERP