Registrácia virtuálnej pokladnice

Registrácia virtuálnej pokladnice

Na stránke finančnej správy v žiadosti o pridelenie kódu VRP vyplňte požadované údaje vrátane štvormiestneho PIN kódu, ktorý si sami vymyslíte. Vymyslený PIN kód si starostlivo uchovajte, budete ho potrebovať pri prvom prihlásení sa do virtuálnej pokladnice. Vyplnenú žiadosť uložte cez tlačidlo "uložiť ako PDF a vytlačiť" a následne vytlačte kliknutím na tlačidlo "Tlačiť".

Vytlačenú žiadosť podpíšte, a ak máte pečiatku, aj opečiatkujte. Žiadosť môžete doručiť daňovému úradu nasledovnými tromi spôsobmi:

  1. Žiadosť naskenujte a zašlite elektronicky cez portál finančnej správy ako prílohu Všeobecného podania v časti register. Táto možnosť sa týka len tých podnikateľov, ktorí majú s daňovým úradom podpísanú dohodu o elektronickom doručovaní alebo majú zaručený elektronický podpis. Zároveň túto možnosť odporúčam každému platcovi DPH. Vyhnete sa tým zbytočnému dohadovaniu s daňovým úradom, či má písomnú žiadosť prijať v papierovej forme alebo nie.
  2. Žiadosť pošlite poštou na ľubovoľný daňový úrad.
  3. Žiadosť podajte osobne na podateľni ľubovoľného daňového úradu.

Podľa vyjadrenia finančného riaditeľstva podnikateľ, ktorý je povinný komunikovať so správcom dane elektronicky (platiteľ DPH), sa môže rozhodnúť, či žiadosť podá v elektronickej, alebo v písomnej (papierovej) forme. Toto rozhodnutie finančného riaditeľstva však máloktorý daňový úrad rešpektuje.

Po overení údajov uvedených v žiadosti vám daňový úrad do 10 dní poštou pošle prihlasovacie meno a heslo do aplikácie virtuálnej registračnej pokladnice.

Registrácia virtuálnej pokladnice
Vytvorené04.05.2017