Bločky e-mailom

Virtuálna pokladnica dokáže pracovať so súbormi vo formáte PDF, čo používateľov láka na to, aby tento súbor namiesto tlače odoslali zákazníkovi e‑mailom. Pri elektronickej pokladnici som sa stretol s tým, že firma dodatočne zasielala bločky poštou.

Podľa § 8 ods.1 zákona č. 289/2008 Z.z. je podnikateľ povinný odovzdať kupujúcemu vytlačený pokladničný doklad, ak tak neurobí hrozí mu pokuta od 330 € až do 3 300 €.

Z už citovaného zákona jasne vyplýva, že pokladničný doklad nemožno poslať e‑mailom a ani dodatočne zaslať poštou a podnikateľovi za takýto postup hrozí rovnaká pokuta.

Vyjadrenie Finančnej správy SR na túto tému nájdete na nasledovnom odkaze

Bločky e-mailom
Vytvorené12. 11. 2018