VRP bez Vkladu

O ďalšiu povinnosť menej!

Používateľom virtuálnejpokladnice odpadá povinnosť každodennej evidencie VKLADu hotovosti.

Virtuálna pokladnica eviduje zostatok hotovosti v pokladnici, ktorý sa nenuluje a neustále narastá.

Ak podnikateľ nechce mať vo virtuálnej pokladnici veľký zostatok, môže si ho vybrať, a to tak, že klikne na tlačidlo "Výber" v menu "Nový doklad".

Povinnosť evidovať VÝBER podnikateľovi žiaden zákon neukladá! Podľa § 16b ods.1 písm.b) zákona 289/2008 Z.z. finančná hotovosť, ktorá je určená pre pokladnicu, môže byť menšia než zaevidovaná hotovosť. To znamená, že ak pokladnica na prehľadovej uzávierke zobrazí stav hotovosti 2 000 € a hotovosť na vydávanie je len 100 €, nemusí sa robiť VKLAD a kontrola nemôže dať pokutu.

Ak sa rozhodnete vo virtuálnej pokladnici používať VÝBER, musíte používať aj VKLAD. O VKLADe sa dozviete viac v článku s názvom Za 21 € je pokuta.

VRP bez Vkladu
Vytvorené03.04.2017