Vzorový pokladničný doklad eKasa

Prechodom na eKasu sa zmenil vzhľad pokladničného dokladu. Na pokladničných dokladoch pribudlo IČO, OKP, UID na on‑line dokladoch a  PKP na off‑line dokladoch;. Na doklade už viac nenájdete ochranný znak "MF".

Podľa zákona *) je podnikateľ povinný vystaviť aktuálne platný vzorový pokladničný doklad na ľahko dostupnom mieste. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých používateľov, vrátane tých, ktorí pokladnicu používjú v teréne. Tento doklad musí byť dobre čitateľný a umiestnený na ľahko dostupnom mieste.

Používatelia online registračnej pokladnice (skratka ORP) musia vystaviť dva vzorové pokladničné doklady. Jeden v on‑line režime a jeden v off‑line režime. Používatelia virtuálnej registračnej pokladnice (skratka VRP) vystavujú len jeden pokladničný doklad.

Vzorový pokladničný doklad musí mať zvýraznené:

  1. Kód pokladnice
  2. Dátum
  3. Čas
  4. Celková suma
  5. Overovací kód podnikateľa
  6. Unikátny identifikátor dokladu na on‑line doklade
  7. alebo Podpisový kód pokladnice na off‑line doklade

Ako vzorový pokladničný doklad nesmiete použiť neplatný doklad, ale len originál platného pokladničného dokladu z vašej virtuálnej pokladnice.

Odporúčam, aby ste pokladničný doklad po vytlačení prefotili a až následne zvýraznili požadované údaje. Termopapier z pokladnice reaguje s náplňou zvýrazňovača a následne písmo veľmi rýchlo vybledne.

Zákon nijako nestanovuje, či má byť pokladničný doklad zväčšený alebo laminovaný. Takisto v zákone nie je uvedená povinnosť označiť pokladničný doklad nadpisom "Vzor" alebo "Vzorový pokladničný doklad" a ani popisom, čo ktorá zvýraznená položka znamená.

Usmernenie Finančnej správy SR na túto tému nájdete na nasledovnom odkaze.

*)§  8 ods.5 zákona č. 289/2008 Z.z. Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu podľa odseku 1, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou tak, aby toto bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak je na predajnom mieste umiestnených viac elektronických registračných pokladníc toho istého typu, toto vyobrazenie pokladničného dokladu nemusí byť pri každej elektronickej registračnej pokladnici. Podnikateľ na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazní daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak. Podnikateľ je povinný primerane postupovať aj pri používaní pokladnice e‑kasa klient.
vzorovy-pokladnicny-doklad-orp
Vytvorené27.10.2019