Vzorový pokladničný doklad

Bohužiaľ, aj včera jeden z mojich zákazníkov dostal zbytočnú pokutu 100 €. Zabudol na vzorovom pokladničnom doklade zvýrazniť MF.

Upozorňujem, že povinnosť vystaviť vzorový pokladničný doklad majú aj používatelia virtuálnej registračnej pokladnice.

Podľa § 8 ods. 5 zákona č. 289/2008 Z.z. je podnikateľ povinný na ľahko dostupnom mieste vystaviť čitateľný vzorový pokladničný doklad z registračnej pokladnice, na ktorom budú zvýraznené:

  1. Čas
  2. Dátum
  3. Celková suma
  4. DKP ‑ Daňový kód elektronickej registračnej pokladnice
  5. MF ‑ fiskálny znak

Odporúčam, aby ste pokladničný doklad po vytlačení prefotili a až následne zvýraznili požadované údaje. Termopapier z registračnej pokladnice reaguje s farbou zvýrazňovača a následne písmo veľmi rýchlo vybledne. Zákon nijako nestanovuje či má byť pokladničný doklad zväčšený alebo laminovaný. Takisto v zákone nie je uvedená povinnosť označiť pokladničný doklad nadpisom alebo popisom.

Vzorový pokladničný doklad
Vytvorené15.05.2016