Dva vzorové pokladničné doklady

Ďalšie 100 € pokuty za vzorový pokladničný doklad

Od 1.1.2019 je táto povinnosť zrušená!

Kontroly prišli na to, ako vybrať od podnikateľov ďalšie pokuty za vzorový pokladničný doklad. Veľa podnikateľov totiž zabúda na to, že musí mať na viditeľnom mieste vystavené dva vzorové pokladničné doklady.

  • Jeden vzor obsahuje doklad o nákupe tovaru a služieb
  • Druhý vzor obsahuje doklad o úhrade faktúry

Povinnosť vystaviť vzorové pokladničné doklady majú používatelia klasickej elektronickej pokladnice, ale aj tej virtuálnej pokladnice.

Ak na pokladnici tlačíte len jeden druh pokladničných dokladov, musíte mať vystavený iba jeden, a to príslušný druh vzorového pokladničného dokladu.

Po zmene doplnkových textov na doklade, ako napríklad "Ďakujeme za nákup", "Tešíme sa na ďalšiu návštevu", "Veselú Veľkú noc", alebo pri zmene grafického loga nie je nutné meniť vzory pokladničných dokladov.

Čo treba na vzorovom doklade vyznačiť, sa dočítate v článku na nasledovnom odkaze Vzorový pokladničný doklad.

Celé vyjadrenie Finančnéj správy nájdete na nasledovnom odkaze

Dva vzorové pokladničné doklady
Vytvorené11.04.2017