Na stiahnutie

Obsah

Vzdialená pomoc

Rýchla pomoc - program určený pre vzdialenú pomoc. Nie je potrebná žiadna inštalácia. (9.6 MB)

Trvalý prístup - systémová služba poskytujúca nepretržitý prístup k vzdialeným počítačom vrátane vzdialeného prihlasovania/odhlasovania a vzdialeného reštartovania (10.8 MB)

Cenníky pokladníc, príslušenstva a služieb

Cenník registračných pokladníc (146 kB)

Cenník servisných služieb (57 kB)

Používateľské manuály

Euro 50 T Mini (2.8 MB)

Euro 50 TE Mini (2.5 MB)

Euro 50 Cash (2.1 MB)

Euro 100 (2.8 MB)

Euro 200 TX/TE (3.3 MB)

Euro 500 T/TX/TE (2.7 MB)

Euro 1000 (1.9 MB)

Euro 2000 T/TE (2.6 MB)

Euro 2100 (2.7 MB)

Zákony, predpisy a usmernenia

Zákon č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Programy a ovládače

Ovládač USB portu pokladnice Euro 100 T, Euro 200 TE/TX - pre operačný systém Windows 2000/XP/Vista/7/8/10. Súbor obsahuje ovládač pre USB port pokladnice, ktorého nainštalovanie je nutnou podmienkou úspešnej komunikácie medzi pokladnicou a PC cez USB port. Pred inštaláciou si prečítajte "readme.txt" (3.5 MB)

Používateľský program Euro2A pre fiškálne pokladnice - pre Windows 2000/XP/Vista/7/8/10. Tento program je určený pre koncových používateľov a vlastníkov pokladníc. Program slúži na programovanie fiškálnej pokladnice a celkovú správu pokladnice. Stiahnite si súbor, rozbaľte ho v cieľovom adresári a spustite inštaláciu. (1.5 MB)

JODO - Program na sťahovanie žurnálu z pokladnice do počítača. V tomto prípade nie sú potrebné žiadne iné zariadenia. Program je určený pre fiškálne pokladnice Euro 100 T, Euro 200 TE/TX, Euro 1000 T, Euro 500 T/TX/TE Handy, Euro 2000 T/TE Alpha, Euro 2100 TE a Elcom 500 FP. (419 kB)

ServiceFP Lite - Aplikácia slúži na zmenu času, sťahovanie žurnálov, zisťovanie stavu EFox, vykonanie X a intervalovej uzávierky zároveň na zistenie všeobecných informácií o zariadení EFox. (149 kB)

Jednoduchá aplikácia slúžiaca na úhradu faktúry pre fiškálne pokladnice - Program je určený pre fiškálne pokladnice Euro 100 T, Euro 200 TE/TX, Euro 500 T/TE/TX, Elcom 500 FP, Euro 2000 T/TE Alpha, Euro 2100 TE. (397 kB)

Ovládač USB portu pokladnice Euro 50 T/TE, Euro 50 Cash a Euro 150 Flexy a tlačiarne EFox - pre operačný systém Windows XP/2003 Server/Vista/7/8/10. Súbor obsahuje ovládač pre USB port pokladnice, ktorého nainštalovanie je nutnou podmienkou úspešnej komunikácie medzi pokladnicou a PC cez USB port. (340 kB)

Jednoduchá aplikácia slúžiaca na úhradu faktúry pre fiškálne pokladnice - Program je určený pre fiškálne pokladnice Euro 50 T/TE, Euro 50 Cash a Euro 150 Flexy. (3.1 MB)

Program na nastavenie JoDo pre Windows 9X/NT/2000/XP/Vista/7 (46 kB)

Service FP Lite - slúži na zmenu času, sťahovanie žurnálov, zisťovanie stavu EFox, vykonanie X, intervalovej uzávierky a zistenie všeobecných informácií o zariadení Efox. (123 kB)

EFox Mini Register - slúži na overenie komunikácie PC s EFox. (199 kB)