Nevymieňajte paragón!

V článku s názvom "Paragón" ste sa dozvedeli, ako správne vypísať paragón, ak dôjde k prerušeniu prevádzky pokladnice.

Teraz si povieme, aké sú vaše povinnosti po tom, čo sa pokladnica opäť stane funkčná.

Je úplne jedno, či k prerušeniu prevádzky pokladnice došlo z dôvodu výpadku elektriky, internetu alebo inej poruchy pokladnice. Po jej sfunkčnení musíte v prvom rade do knihy elektronickej registračnej pokladnice v časti záznamy podnikateľa dopísať dátum a čas opätovného začatia prevádzky pokladnice. Táto povinnosť sa nevzťahuje na majiteľov virtuálnej pokladnice, pretože tí žiadnu knihu nemajú.

Často sa stáva, že zákazník sa vráti do predajne a žiada výmenu paragónu za pokladničný doklad. Takýto postup však zákon nepovoľuje! Paragón je riadny daňový doklad a nemožno ho dodatočne zamieňať za doklad z pokladnice.

Ako správne postupovať?

Do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka registračnej pokladnice obnovená, do nej nablokujte všetky paragóny.

Originál pokladničného dokladu spojíte s kópiou paragónu a archivujete chronologicky (v časovej následnosti) počas piatich rokov.

Nevymieňajte paragón!
Vytvorené27.09.2016