Pokuta od 100€ za nesprávne archivované uzávierky

Denná uzávierka