Používateľom VRP hrozí pokuta 330 €

Zmena údajov vo VRP